KALİTE POLİTİKASI

Medikal sanayi, vagon ve lokomotif sanayiilerinin gerektirdiği sıkı bir kalite politikası firma bünyesinde yürütülmektedir.